Håndtering af persondataoplysninger

Personoplysningerne på medlemmer af kundeklubben opbevares hos Industrial Product Design Aps så længe medlemmet er aktivt. Inaktive medlemmer slettes efter 3 år.

Når der indsamles personoplysninger sker dette først efter afgivelse af samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Indsamling af persondata i forbindelse med dine køb falder ind under Bogføringsloven.

For at Industrial Product Design Aps kan give dig den bedst mulige service som medlem af kundeklubben, har butikscheferne i butikkerne adgang til dit navn og mailadresse. Udvalgte medarbejdere på hovedkontoret har adgang til alle oplysninger, der registreres om dig.

Medlemskabet af kundeklubben i Hunttech udstedes og administreres af:
Industrial Product Design Aps
Birkedals alle 1
5250 Odense s.v
CVR. nr.: 38330454.
info@hunttech.dk

Ved enhver form for henvendelse om persondataoplysninger stiller Hunttech krav om dokumentation for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.

Ret til indsigt og berigtigelse af oplysninger

Som registreret hos Industrial Hunttech har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.

Vi målretter nyhedsbrevene på baggrund af din profil. Du har mulighed for at undlade at udfylde profiloplysninger om dig selv. Dog skal vi bruge information om du er spejder eller ej.

I bunden af alle nyhedsbreve du modtager fra Hunttech, finder du et link til din medlemsprofil. I profilen kan du se de oplysninger Hunttech har registreret om dig i forbindelse med dit medlemskab af kundeklubben. I profilen har du ydermere mulighed for at redigere eller tilføje oplysninger om dig selv.

Ændringer af medlemsvilkår

Hunttech forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid anvende, fortolke, ophæve, ændre, begrænse, annullere eller justere Medlemsvilkår, regler, bestemmelser, aldersgrænse for medlemskab eller fordele.

Det er dit ansvar til enhver tid at læse eller gennemgå disse Medlemsbetingelser for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

Ændringer der vedrører samtykke eller persondatabehandling varsles 1 måned forud via www.hunttech.dk/kundeklub eller nyhedsbreve.

De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af vores hjemmeside www.hunttech.dk.

Vilkår for kundeklubben i Hunttech er gældende fra 1. januar 2020.